Odholowany pojazd

W przypadku zaparkowania pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia bądź stwarza zagrożenie w ruchu Straż Miejska może usunąć pojazd z drogi na koszt kierującego (art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym).

Usunięty pojazd jest przewożony na płatny parking strzeżony. W takim przypadku należy skontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej który poinformuje Państwa szczegółowo o sposobie odebrania pojazdu.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Print