Wezwanie do Straży Miejskiej

Co zrobić, gdy otrzyma się wezwanie ?

Na wezwanie powinna stawić się osoba wskazana w wezwaniu. W wezwaniu wyszczególnione są: data, godzina i miejsce przesłuchania. Większość przesłuchań odbywa się w komendzie Straży Miejskiej przy ul. Radomskiej 45, pierwsze drzwi po prawej stronie zaraz za wejściem głównym. O niemożliwości stawienia sie na wezwanie należy powiadomić telefonicznie ze stosownym wyprzedzeniem i uzgodnić z osobą wzywającą kolejny dogodny dla wezwanego termin. Osoba wezwana powinna zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzajacy jej tożsamość.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Print