BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

OGŁOSZENIE


W związku z planowanym przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach do realizacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
informujemy o możliwości składania wniosków
o przyznanie wsparcia w formie świadczenia usług opiekuńczych,

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Program będzie realizowany przez MOPS do 31 grudnia 2019r.
Wnioski można składać do 22.03.2019r. w siedzibie MOPS, ul. Majówka21a, w Dziale Usług Opiekuńczych, w pokoju 107 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.
Bliższych informacji udziela kierownik Działu Usług Opiekuńczych pod numerem telefonu 041 / 274-71-92 wew. 230.

Author: Anna Kaczmarek
sr@mops.starachowice.pl

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept