BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

    Słonecznej – część działki nr 545/4
    ( obręb 0005 ) z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla TAXI,

    Radomskiej – część działki nr 1246/2 ( obręb 0001 ) z przeznaczeniem na letni ogródek gastronomiczny,

    6 Września - część działki nr 826/1 ( obręb 0003 ) z przeznaczeniem na teren zielony - trawnik,

  2. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonej do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Złotej - część działki nr 1283/9 ( obręb 0002 ) z przeznaczeniem na teren zielony - trawnik,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102, telefon 41/273-82-27.

 

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

Przekierowania do wykazów:

ul. Słoneczna

ul. Radomska

ul. 6 Września

ul. Złota

Author: Anna Sałata

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept