Burze

Jak się zachować, aby bezpiecznie przetrwać burze.

BURZA - najczęstszą przyczyną jej występowania jest powstanie chmur burzowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim. Burzy często towarzyszą wyładowania atmosferyczne, ulewy i gradobicia. Porażonym może zostać każdy, kto podczas burzy przebywa na świeżym powietrzu. Najbardziej narażeni są ludzie i zwierzęta na otwartej przestrzeni, wtedy, gdy są najwyższym punktem w okolicy. Gdy dojdzie do bezpośredniego uderzenia w człowieka szanse na przeżycie maleją prawie do zera.

Główną przyczyną śmierci porażonego jest nieudolność pracy serca po przepływie silnego prądu. Przepływ przez ciało prądu pioruna powoduje szok, na który ludzkie serce reaguje migotaniem komór. Jest to nieregularne i szybkie drganie mięśnia sercowego, co (jeśli nie zostanie zastosowany masaż serca) w końcu powoduje ustanie pracy serca. Na przywrócenie poprawnej akcji serca i oddechu jest mało czasu - kilka minut, im dłużej nie zastosowana została pierwsza pomoc,tym mniejsze szanse na przeżycie.

Większość porażeń są to nie bezpośrednie, ale częściowe, gdy przez ludzkie ciało przepływa tylko część prądu pioruna. Takie przypadki występują, gdy piorun uderzy w drzewo, pod którym schroniła się jakaś osoba. Wtedy większość prądu spływa do ziemi przez pień drzewa, ale nawet ten mały ułamek natężenia prądu pioruna może zabić. W ogóle to co trzecie porażenie występuje pod drzewem. Dlatego nie należy stawać w czasie burzy pod wysokimi drzewami - szczególnie odosobnionymi, na wzniesieniach, na szczytach górskich, pod masztami !!!

Ponieważ prąd pioruna po uderzeniu w ziemię rozchodzi się we wszystkich kierunkach m. in. po powierzchni ziemi i słabnie wraz ze zwiększającą się odległością od miejsca uderzenia (im dalej tym słabszy prąd na powierzchni ziemi), to nasze nogi mogą stać w miejscach o różnych wartościach natężenia prądu, w wyniku czego nastąpi przepłynięcie przez nas prądu i tzw. porażenie krokowe. Dlatego podczas burzy zaleca się chodzenie małymi krokami - wtedy porażenie krokowe będzie słabsze.

Czy wiesz jak należy się chronić przed porażeniem pioruna?

- należy pozostać w domu, nie wychodzić chyba że jest to naprawdę konieczne,

- trzymać się z daleka od otwartych okien, drzwi, kominków, piecy, umywalek, wentylatorów i innych urządzeń elektrycznych podłączonych do prądu,

- nie używać telefonu,

- nie używać przedmiotów takich jak wędki, kije golfowe,

- nie przenosić łatwopalnych materiałów w otwartych pojemnikach,

- nie przebywać w wodzie jak i w małych łódkach,

- zostać w samochodzie gdy jest się w trakcie podróży (samochody są jednymi z bezpieczniejszych miejsc do ukrycia się),

- schroń się w samochodzie. W przypadku uderzenia pioruna prąd spłynie po karoserii, nie penetrując wnętrza

- jeśli nie ma w pobliżu schronienia należy unikać wysokich obiektów w okolicy,

- kiedy czujesz ładunki elektryczne w powietrzu, gdy włosy stają ci dęba, przykucnij szybko na ziemię, ponieważ błyskawica może cię trafić.

- w żadnym wypadku nie kładź się na ziemi

- poszukaj obniżeń terenu (wąwóz, dolina). Trzymaj się z dala od obiektów metalowych, jak np. siatki, słupy natomiast osoby przebywające w większej grupie powinny się rozproszyć

 

Odległość od burzy określa się mnożąc liczbę sekund, jaka upłynęła od ujrzenia błyskawicy, do momentu usłyszenia grzmotu przez 330.

 

Silne wiatry

Silne wiatry i huragany najgroźniejszą formę przyjmują w okresie wiosennym i jesiennym. Powodowane są najczęściej szybko przemieszczającymi się niżami. Przed wystąpieniem wichury najważniejszą rzeczą jest, aby upewnić się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu, jak wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe.

Gdy masz pewność, że zbliża się niebezpieczeństwo wystąpienia silnego wiatru (wichury, huraganu):

- szukaj schronienia w budynku,

- włącz radio na baterię i słuchaj uważnie komunikatów o zagrożeniach

- sposobach postępowania,

- dokładnie zamocuj elementy mogące podczas silnego wiatru zostać przeniesione, spaść lub wyrządzić szkody,

- pozamykaj wszystkie okna i drzwi zewnętrzne do budynków również gospodarczych,

- bez uzasadnionej potrzeby nie wychodź z budynku,

- wyłącz odbiorniki energii elektrycznej, urządzenia gazowe, a najlepiej główny wyłącznik prądu i gazu. Zminimalizuje to prawdopodobieństwo powstania pożaru,

- skryj się w najniższych partiach budynku z dala od okien i oszklonych drzwi,

- nie parkuj i nie zatrzymuj pojazdu pod trakcjami elektrycznymi, drzewami lub innymi obiektami, pod którymi mógłby zostać zniszczony lub uszkodzony na skutek ich przewrócenia bądź upadku odrywanych od nich elementów,

- jeśli przy drodze, którą podróżujesz, rosną drzewa, postaraj się zatrzymać pojazd w miejscu otwartej przestrzeni, wolnym od upadających części drzew i innych obiektów.

 

Jeżeli służby ratownicze zarządzą ewakuację:

• Wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe.

• Zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz.

• Zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież.

Po ustaniu wichury, burzy /gradobicia/:

• Udziel pierwszej pomocy rannym lub poszkodowanym osobom

• Nie przenoś ciężko rannych osób, chyba że są one bezpośrednio zagrożone,doznaniem kolejnych obrażeń - wezwij pomoc.

• Jeżeli twój dom został zniszczony lub uszkodzony wkraczaj do niego ostrożnie sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową).

• Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.

• Nie usuwaj drzew, które upadły na trakcję elektryczną.

• Wezwij pomoc specjalistyczną, jeżeli uważasz, że uszkodzenia zagrażają tobie lub innym mieszkańcom.

• Jeżeli byłeś ubezpieczony przed wichurą /burza/, gradobiciem, wykonaj zdjęcia zniszczeń,zarówno domu, jak i jego wyposażenia w celu ubiegania się o odszkodowanie.

O wszystkich zdarzeniach podczas silnych wiatrów, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj Straż Pożarną, Straż Miejską, Policję, Pogotowie Energetyczne, gazowe, itp.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Print