Katastrofa drogowa

Katastrofa drogowa - jakie należy podjąć działania

Nieustanna rozbudowa sieci dróg i różnorodność przewożonych ładunków zwiększają zagrożenie wystąpienia katastrofy i wypadku drogowego. Powszechność motoryzacji nakłada na obywateli obowiązek znajomości podstawowych zasad i czynności do wykonywania w razie wystąpienia katastrofy drogowej lub wypadku.

Jeśli jesteś świadkiem wypadku drogowego:

- zabezpiecz miejsce zdarzenia (wyłącz zapłon w uszkodzonych samochodach),
- w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z pojazdów poszkodowanych); w nocy oświetl miejsce wypadku światłami swojego samochodu,


wezwij służby ratownicze:
- numery telefonów znajdziesz
- CB-radio: kanał 9 dla wszystkich służb - na hasło "RATUNEK" - masz pierwszeństwo rozmów na wszystkich kanałach,
- udziel pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym,
- jeśli w wypadku nie było osób poszkodowanych usuń z jezdni uszkodzone pojazdy aby nie były przyczyną kolejnego, groźniejszego wypadku i nie tamowały ruchu; jeśli nie jest to możliwe ze względu na -- powstałe uszkodzenia, należy koniecznie zabezpieczyć to miejsce trójkątem ostrzegawczym, włączeniem świateł awaryjnych itp.
Wszystkie czynności należy wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjalistyczne służby ratownicze.

źródło: Urząd Wojewódzki - CZK

 

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Print