Wymiana młodzieżowa o aktywności obywatelskiej

W dniach 27.11.2019-05.12.2019 młodzi przedstawiciele Gminy Starachowice uczestniczyli w międzynarodowej wymianie. Inicjatywa pod hasłem “Citizenship”, której głównym tematem była aktywność obywatelska, realizowana jest w ramach programu Erasmus+.

Gmina Starachowice przystąpiła do partnerskiego projektu międzynarodowej wymiany młodzieżowej. Liderem projektu była organizacja „Youth on board” z siedzibą w mieście Shtip w Północnej Macedonii.

7

Z 32 uczestników z Rumunii, Turcji, Grecji, Polski, Hiszpanii i gospodarzy – północnej Macedonii, 7 osób stanowili młodzi ludzie ze Starachowic. 9 dni intensywnych warsztatów było okazją do zaangażowania się w debatę na temat aktywności obywatelskiej, głosowania w wyborach europejskiej. To także symulacje kampanii promujących organizacje, czy uczestnictwo w pracach Rady Miejskiej i procesach głosowania.

8

Głównym celem wymiany było pokazanie młodym ludziom ich możliwości wynikających z uczestnictwa w życiu publicznym, głównie w społeczeństwie europejskim. Warsztaty w ramach projektu stworzyły przestrzeń do swobody mówienia własnych opinii, po to by móc omówić je z innymi uczestnikami, co stwarzało przestrzeń do prowadzenia zdrowej dyskusji opartej na merytorycznych argumentach.

Jednym z założeń organizatorów to pomoc uczestnikom w opuszczeniu ich strefy komfortu, wejście w „inne buty”, które będą napotykać w swoim życiu. Uczestnicy otrzymali również swoje certyfikaty pn. „Youthpass”.

Dzięki takim projektom młodzi ludzie nie mają obaw przed głośnym artykułowaniem własnego zdania, mówieniem o pomysłach dla społeczności lokalnej i zawsze pamiętają, że głosowanie i bycie aktywnym w lokalnym społeczeństwie jest ważne.

6

W wyniku projektu, uczestnicy opisali swoje najważniejsze historie aktywności obywatelskiej, które przedstawili na portalu organizatora: Citizenship Stories Portal

1

Author: Izabela Wrona

Print