Placówki pozaszkolne

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej
i Kompensacyjnej w Starachowicach

ul. Żeromskiego 1a
27-200 Starachowice
tel.: 41 274 71 96
e-mail: mogkik@mogkik.pl


http://www.mogkik.pl/

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Starachowicach

ul. Radomska 72
27-200 Starachowice
tel.: 41 274 73 85
e-mail: poradnia_st@wp.pl


http://poradniastarachowice.pl/

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Starachowicach

ul. Stanisława Staszica 16
27-200 Starachowice
tel.: 41 274 71 73
e-mail: soswstce@pro.onet.pl


http://www.sosw.starachowice.pl/

 

logo ckpCentrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach100 4268ckp

ul. Władysława Rogowskiego 14
tel.: 41 275 38 65
e-mail: centrum@ckp.starachowice.pl


http://ckp.starachowice.pl/

 

Author: Monika Gross
monika.gross@starachowice.eu

Print