Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej położonej w Starachowicach przy ul. Podlesie

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Podlesie u zbiegu z ul. Smugową, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0003, jako działka nr 1342/4 o powierzchni 0,0784 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00012611/6.

Nieruchomość objęte przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Łącznej, Wrzosowej, zachodniej granicy miasta, ulic Południowej, Podlesie, Smugowej, Moniuszki na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostką „E8 – PODLESIE”, na obszarze oznaczonym symbolem „MN 29” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena brutto gruntu ustalona do III przetargu wynosi 70 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowych objęta jest podatkiem VAT 23%.

Trzci przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 05.03.2020 r., o godz. 1000.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie: 7 000, 00 zł.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 28.02.2020 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 30.01.2020 r. w sprawie: ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Podlesie - kliknij treść zarządzenia

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Print