Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń w dniu 16.08.2022 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia
1) w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

2) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Starachowicach przy ulicy Radomskiej – działki nr 9/69, 9/70 i 9/73 obręb 0002 z przeznaczeniem pod działalność rekreacyjno – szkoleniowo - sportową - kliknij treść zarządzenia

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

Prezydent Miasta Starachowice

/ - /

Marek Materek

Author: Agnieszka Mergalska

Print