Strategia Rozwoju Sportu

Strategia Rozwoju Sportu w Starachowicach

„Strategia Rozwoju Sportu w Starachowicach w latach 2009 – 2015 i na lata następne” została przyjęta Uchwałą nr VII/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009 roku.

Zgodnie z uzasadnieniem przyjętej Uchwały dokument ten „określa m.in. cele strategiczne i priorytety w zakresie rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej, wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz sportu wyczynowego.”


Strategia zawiera także diagnozę sytuacji w starachowickim sporcie. W opinii twórców strategii wprowadzenie jej w życie „przyczyni się do rozwoju i promocji sportu w mieście.” Zgodnie z celami zawartymi w Strategii Rozwoju Sportu „zawodnicy będą mogli w profesjonalnych warunkach - pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej - nabywać oraz podnosić umiejętności sportowe, a także osiągać sukcesy w grach zespołowych oraz zdobywać medale w zawodach rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski w sportach indywidualnych.”

 

Uchwała nr VII/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały

Author: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Print