BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Telefony alarmowe

I. TELEFONY ALARMOWE

TELEFONY ALARMOWE OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU

Europejski numer alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Straż Miejska 986

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Wodociągowe 994

Pogotowie Ciepłownicze 993

TELEFONY KTÓRE RÓWNIEŻ DOBRZE ZNAĆ

Referat Zarządzania Kryzysowego

i Spraw Obronnych w UM Starachowice 41 2738217

Straż Miejska w Starachowicach – Dyżurny 41 2746248

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Starachowicach 41 2747192

JAK KORZYSTAĆ Z NUMERÓW ALARMOWYCH !!!

Po wykręceniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyspozytora spokojnie i wyraźnie powiedz:

Co się stało.

Czy są poszkodowani – jeśli tak powiedz jaki jest ich stan (czy są przytomni, czy oddychają).

Określ miejsce zdarzenia (adres, nazwę obiektu, charakterystyczne cechy miejsca).

Swoje dane tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu.

PAMIĘTAJ !!!

To dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy!

Author: Wojciech Gawęcki
wojciech.gawecki@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept