BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń na 02.08.2022 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości, stanowiących własność Gminy Starachowice,

1. gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

  • Aleja Świętego Jana Pawła II – część działki nr 906/7 obręb 0003 z przeznaczeniem na dojazd i murek oporowy - kliknij treść zarządzenia

  • Wojska Polskiego – działki nr 533/10 , 533/16 i 1695/2 obręb 0005 z przeznaczeniem na teren komunikacyjny tj. droga wewnętrzna i trawnik - kliknij treść zarządzenia

  • Ostrowieckiej – 1/2 udziału w nieruchomościach tj. działki nr: 449/21, 449/22, 449/25, 688,689 zabudowanych obręb 0007 z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej - kliknij treść zarządzenia

  • Teren miasta obręby: 0001,0002, 0004 i 0005 z przeznaczeniem pod pojemniki PCK do zbiórki odzieży używanej - kliknij treść zarządzenia

  • Stefana Żeromskiego – część działki nr 559/16, obręb 0005 z przeznaczeniem pod istniejący kiosk „RUCH” - kliknij treść zarządzenia

2. gruntowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Wojska Polskiego – część działki nr 524/77 (obręb 0005) przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 18 - kliknij treść zarządzenia

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pkt. 1 - pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt. 2 - pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept