BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do sprzedaży w dniu 26.09.2023 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE


działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

i n f o r m u j e:

zdjęcie tablicy ogłoszeń

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości

gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice:

1) przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy:

    -  ul. Stanisława Moniuszki – część działki nr 1156, obręb 0003 z przeznaczeniem na teren zielony oraz na dojazd i dojście, "kliknij treść zarządzenia",

2) sprzedaży, położonej w Starachowicach przy ulicy:

        -   ul. Iglastej – działka nr 391 oraz działka nr 392, obręb 0002, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, "kliknij treść zarządzenia".

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: pkt 1-2 pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt 3-4 pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Author: Karolina Chojnacka

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept