BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w dniu 14.11.2023 roku

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

i n f o r m u j e:

tablica ogłoszeń i piętro budynku urzędu miejskiego w starachowicach

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący

nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice:

1) przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy:

  • ul. Aleja Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego – część działki nr 1395/1, obręb 0005 z przeznaczeniem na 2 miejsca postojowe dla taxi, "kliknij treść zarządzenia"

  • ul. Granicznej- część działki nr 1290/2, obręb 0002, z przeznaczeniem pod paczkomat oraz teren niezbędny do obsługi paczkomatu, "kliknij treść zarządzenia"

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej 
www.bip.um.starachowice.plSzczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

 

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Author: Karolina Chojnacka

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept