BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

IV. Archiwum

2018 rok

Zadania zrealizowane w 2018 r. w ramach PIL:

 

Budowa oświetlenia drogi gminnej - fragment ul. Żytniej

Środki poniesione na realizację - 32 950,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 8 237,50 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) -24 712,50 zł

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i interesantów przyjeżdżających do firm prowadzących działalność gospodarczą przy tej ulicy, a także dzieci powracających z zajęć szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

 

Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 2

pm 2 mały

Środki poniesione na realizację - 11 735,94 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 933,98 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 8 801,96 zł

Cel zadania: zakup urządzeń "POCIĄG" (lokomotywa, wagonik) ma na celu zadbanie o bezpieczne urządzenie placu zabaw dla dzieci zgodnie z grupą wiekową, poszerzenie oferty zabaw na świeżym powietrzu, poprawę estetyki, poprawę jakości spędzenia czasu.

 

 

Montaż przesuwnej zabudowy aluminiowej (drzwi wewnętrzne) w Przedszkolu Miejskim nr 6

Środki poniesione na realizację - 15 150,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 3 787,50 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 11 362,50 zł

Cel zadania: zakup miał za zadanie ulepszenie organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego oraz polepszenie komfortu warunków pobytu dzieci w przedszkolu (lepsze wyciszenie) oraz poprawę estetyki i poprawę warunków bezpieczeństwa.

pm6 małypm6 2 mały

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wymiana wykładziny PCV w szatni budynku Przedszkola Miejskiego nr 7

Środki poniesione na realizację - 20 418,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 5 104,50 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 15 313,50 zł

Cel zadania: zakup miał za zadanie poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny dzieci uczęszczających do przedszkola.

pm 7 mały

pm 7 2 mały

  Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola Miejskiego nr 10

pm10 mały
Środki poniesione na realizację - 6 193,05 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 548,26 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 4 644,79 zł

Cel zadania: zakup w ramach inicjatywy lokalnej pozwolił na usprawnienie i poprawę warunków pracy i higieny. Przyczynił się do sprawnego funkcjonowania wdrożonego systemu HACCP – zaoszczędzi czas oraz zredukuje koszty zużycia prądu i wody.

 

 

  Zakup i montaż 2 urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 11

Środki poniesione na realizację - 14 888,92 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 3 722,23 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 11 166,69 zł

Cel zadania: zakup Tunelu Integracyjnego - "Motyw Leśna Polana" i huśtawka Jolka. Umożliwia to tworzenie warunków do wszechstronnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, głównie w obszarze rozwoju fizycznego: postaw prozdrowotnych, sprawności ruchowej, aktywizowania i wyzwalania potrzeby ruchu jak również poprawa estetyki otoczenia przedszkola.

pm11 mały

pm11 2 mały

Zakup i montaż patelni elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego nr 13

Środki poniesione na realizację - 4 628,49 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 157,12 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 3 471,37 zł

Cel zadania: zakup nowej patelni pozwolił w sposób racjonalny przygotowywać zdrowe posiłki dla dzieci wpływając tym samym na ich stan zdrowia. Usprawnił i poprawił warunki pracy i higieny, przyczynił się do sprawnego funkcjonowania wdrożonego systemu HACCP, zaoszczędził czas oraz zredukował koszty zużycia energii elektrycznej.

pm 13 mały

pm 13 2 mały

Zakup mebli do szatni dziecięcej w Przedszkolu Miejskim nr 14

Środki poniesione na realizację - 14 000,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 3 500,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 10 500 zł

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa i estetyki wnętrza placówki jak również wymiana elementów wyposażenia szatni, które ze względu na długotrwałe użytkowanie należy wymienić na bardziej bezpieczne i funkcjonalne.

pm14 mały

pm14 2 mały

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 15

Środki poniesione na realizację - 14 283,27 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 3 570,82 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 10 712,45 zł

Cel zadania: zakup Tunelu Integracyjnego - "Motyw Leśna Polana" i huśtawka wiewiórka. Umożliwiło to tworzenie warunków do wszechstronnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, głównie w obszarze rozwoju fizycznego: postaw prozdrowotnych, sprawności ruchowej, aktywizowania i wyzwalania potrzeby ruchu jak również poprawa estetyki otoczenia przedszkola.

pm 15 mały copy copypm 15 2 mały copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup pieca konwekcyjno - parowego oraz zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej nr 1

Środki poniesione na realizację - 26 092,57 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 6 523,15 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 19 569,42 zł

Cel zadania: zakup pieca pozwolił na przygotowywanie zdrowszych posiłków oraz wpłynął na obniżenie kosztów (energooszczędność urządzenia). Posiłki przyrządzane w piecu konwekcyjnym są dużo mniej kaloryczne i zdrowsze oraz pełne składników mineralnych. Użytkowanie pieca umożliwiło przygotowanie w krótkim czasie wiele potraw jednocześnie.

Zakup tablicy interaktywnej podniósł atrakcyjność prowadzonych działań edukacyjnych oraz wpłynął na aktywność i zwiększenie inwencji i zdolności uczniów.

sp1 2 małysp1 2 mały copy

Zakup zestawu interaktywnego z laptopem oraz nagłośnienia przenośnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 8 209,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 052,25 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 6 153,75 zł

Cel zadania: uzupełnienie dotychczasowych zajęć lekcyjnych o nowe, ciekawsze rozwiązania i materiały edukacyjne – szybsze i ciekawsze przygotowanie zajęć oraz dotarcie do wszystkich uczniów jednocześnie.

Nagłośnienie znalazło zastosowanie przy organizacji uroczystości i imprez szkolnych.

sp2 mały

sp2 2 mały

sp2 3 mały

  Zakup lamp oświetleniowych typu LED, zakup krzeseł i parawanów ekspozycyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 6

Środki poniesione na realizację - 8 000,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 000,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 6 000,00 zł

Cel zadania: wymiana lamp poprawiła komfort pracy uczniów i estetykę budynku, regulowane krzesła poprawiły kondycję zdrowotną uczniów, parawany ekspozycyjne pozwalają na prezentację środowiska oraz wszelkich działań związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

sp6

sp 6 2sp6 3

Zakup monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 9

Środki poniesione na realizację - 16 000,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 4 000,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 12 000,00 zł

Cel zadania: zakup i montaż nowoczesnych monitorów interaktywnych o wszechstronnym zastosowaniu w nauce usprawnił proces nauczania, edukacji i wychowania uczniów, wspomogł rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej nr 10

Środki poniesione na realizację - 9 370,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 342,50 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 7 027,50 zł

Cel zadania: zakup umożliwił podniesienie jakości oraz komfortu nauczania, poprawił efektywność procesu kształcenia, usprawnił funkcjonowanie placówki poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych, rozwija kompetencję TIK uczniów oraz nauczycieli.

sp 10 mały

sp 10 2 mały

Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 12

Środki poniesione na realizację - 17 803,17 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 4 450,79 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 13 352,38 zł

Cel zadania: zakup i montaż nowoczesnego sprzętu do klasopracowni (tj. projektor, ekran, głośniki komputerowe, laptop) oraz doposażenie zmodernizowanej pracowni komputerowej w projektor wysokiej rozdzielczości oraz głośniki multimedialne, podniósł komfort i jakość nauczania oraz poprawił jego efektywność poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

sp12 mały

sp 12 2 mały

Wyposażenie pracowni chemicznej dla Szkoły Podstawowej nr 13

Środki poniesione na realizację - 26 093,22 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 6 523,31 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 19 569,91 zł

Cel zadania: zakup wyposażenia do pracowni chemicznej dał możliwość nauczania poglądowego i przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, a także pomógł w sprawdzaniu przekazywanej wiedzy.

sp13sp13 3

sp13 2

 Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowegonr 11 "RELAX" przy ul. Iglastej

Środki poniesione na realizację - 10 427,94 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 606,98 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 7 820,96 zł

Cel zadania: wykono rozbiórkę zniszczonego ogrodzenia z siatki stalowej i wybudowano ogrodzenie z elementów betonowych o łącznej długości ok. 100 m (przęsło betonowe o dł. 2,0 m i wys. 1,5 m) które, spełniąją funkcje estetyczną, funkcjonalną i bezpieczeństwa dla korzystających z udogodnień ogródków działkowych dzieci, młodzieży, oraz osób w tym niepełnosprawnych.

rod 1 mały

rod 2 mały

Budowa ogólnodostępnej strzelnicy łuczniczej na terenieMOSiR w Starachowicach przyul. Szkolnej 14

Środki poniesione na realizację - 19 249,76 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 4 849,95 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 14 399,81 zł

Cel zadania: poprawa infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach poprzez budowę strzelnicy łuczniczej i tym samym podniesienie walorów rekreacyjno-sportowych centrum sportowego miasta przy ulicy Szkolnej. Zakupiono sprzęt strzelniczy w tym między innymi: siatki ochronne, maszty z linkami do rozwieszania siatki, łuk bloczkowy tarczowy, łuk olimpijski, łuk snake dla dzieci, ławki przenośne, dla widzów, maty piankowe na strzały, strzały, namiot o wym 3x6 m (jako wiata strzelecka), słupki, znaczniki, tarcze itp.

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W ROKU 2018

 

 pdfWykaz - PIL 2018 w wersji pdf

PIL w 2018

lp

Nr

Wniosku

Nazwy wybranych Wnioskodawców

Nazwy zadań, które zleca się do

wykonania

Udział

finansowy Gminy

Wkład

Wnioskodawcy

Wartość zadania

               

 1 1

Dariusz Bogacz

mieszkaniec
ulicy Żytniej

Budowa oświetlenia drogi

gminnej - fragment ul. Żytniej

25 050,00 8 350,00 33 400,00
 2 2

Społeczność Rady Przedszkola Miejskiego nr 2
im. Kubusia Puchatka
w Starachowicach ul. Oświatowa 2

reprezentowana przez
Panią Agatę Pałkę - Plewniak

Zakup i montaż dodatkowych

urządzeń na plac zabaw

dla Przedszkola Miejskiego nr 2

8 801,96 2 933,98 11 735,94
 3 3

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 6
w Starachowicach

ul. Św. Barbary 4


reprezentowana przez
Pana Sławomira Sobczaka

Montaż przesuwnej zabudowy

aluminiowej (drzwi wewnętrzne)

w Przedszkolu Miejskim nr 6

 11 362,50  3 787,50  15 150,00
 4 4

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 7 w Starachowicach
ul. Armii Krajowej 6

rareprezentowana przez
Panią Annę Chamera

Wymiana wykładziny PCV w

szatni budynku Przedszkola

Miejskiego nr 7

 15 313,50  5 104,50  20 418,00
5 5

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 10 Niezapominajka
w Starachowicach
ul. Prądzyńskiego 2A

reprezentowana przez
Panią Ewelinę Skałczyńską

Zakup zmywarki do naczyń z

funkcją wyparzania dla

Przedszkola Miejskiego nr 10

 4 644,79  1 548,26  6 193,05
6 6

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Misia Uszatka
w Starachowicach ul. Górna 13

reprezentowana przez
Pana Marcina Sowulę

Zakup i montaż 2 urządzeń

na plac zabaw dla Przedszkola
Miejskiego nr 11

 11 166,69  3 722,23  14 888,92
 7  7

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 13
w Starachowicach ul. Leśna 40

reprezentowana przez
Panią Agnieszkę Sołsę

Zakup i montaż patelni

elektrycznej dla Przedszkola
Miejskiego nr 13

 3 471,37  1 157,12  4 628,49
8  9

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy
w Starachowicach ul. Graniczna 10

reprezentowana przez
Panią Beatę Solewicz

Zakup mebli do szatni

dziecięcej w Przedszkolu

Miejskim nr 14

 10 500,00  3 500,00  14 000,00
 9  10

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 15 w Starachowicach
ul. Na Szlakowisku 7B

przedstawiciel Wnioskodawcy
Pani Anna Sułecka

Zakup i montaż urządzeń na

plac zabaw dla Przedszkola
Miejskiego nr 15

 10 712,45  3 570,82  14 283,27
 10 11

Społeczność Rady Rodziców przy

Szkole Podstawowej nr 1
w Starachowicach

reprezentowana przez
Pana Szczepana Surdy

Zakup pieca konwekcyjno-

parowego oraz zakup tablicy

interaktywnej dla Szkoły

Podstawowej nr 1

 19 569,45  6 523,15  26 092,60
 11 12

Społeczność Rodziców przy Szkole

Podstawowej nr 2 w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 134

reprezentowana przez
Panią Małgorzatę Borowiec

Zakup zestawu interaktywnego

z laptopem oraz nagłośnienia

przenośnego w Szkole Podstawowej nr 2 w

Starachowicach

 6 156,75  2 052,25  8 209,00
 12 13 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
nr 6 w Starachowicach
ul. Moniuszki 117

reprezentowana przez
Panią Agnieszkę Chedę

Zakup lamp oświetleniowych

typu LED, zakup krzeseł i

parawanów ekspozycyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 6

 6 000,00  2 000,00  8 000,00
 13 14 Grupa Inicjatywna -
Rada Rodziców Dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 9

reprezentowana przez
Pana Pawła Lewkowicza

Zakup monitorów

interaktywnych dla Szkoły

Podstawowej nr 9

 12 000,00  4 000,00  16 000,00
 14 15 Społeczność Rodziców i Nauczycieli
Szkoły Podstawowej nr 10
w Starachowicach

reprezentowanej przez
Panią Irminę Domagałę

Zakup monitora interaktywnego

dla Szkoły Podstawowej nr 10

 7 027,50  2 342,50  9 370,00
 15 17 Społeczność Rodziców i Nauczycieli
Szkoły Podstawowej nr 12
w Starachowicach

reprezentowana przez
Panią Katarzynę Papaj

Wyposażenie klasopracowni w

sprzęt multimedialny
w Szkole Podstawowej nr 12

 13 500,00      4 500,00  18 000,00
 16 18 Grupa Inicjatywna Rodziców Dzieci Szkoły Podstawowej nr 13
w Starachowicach

reprezentowana przez
Panią Annę Wojciechowską

 

Wyposażenie pracowni

chemicznej dla Szkoły

Podstawowej nr 13

 20 242,67  6 747,56  26 990,22
 17 19 Rodzinny Ogród Działkowy Nr 11 "RELAX"
ul. Iglasta w Starachowicach

reprezentowany przez
Prezesa PZD "Skałka"
Pana Andrzeja Niemiec

Wymiana ogrodzenia na

terenie Rodzinnego Ogrodu

Działkowego
nr 11 "RELAX" przy ul. Iglastej

 7 820,96  2 606,99  10 427,94
 18 22

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej

EVEREST

reprezentowany przez
Pana Tomasza Łepka

Budowa ogólnodostępnej

strzelnicy łuczniczej na terenie

MOSiR w Starachowicach przy

ul. Szkolnej 14

 15 000,00  5 000,00  20 000,00
   RAZEM    208 340,58

69 446,85

 

Wkł. gotówkowy
61 804,85
Wkł. niegotówkowy
7 642,00

 277 787,43

 

2017 rok

Zadania zrealizowane w 2017 r. w ramach PIL:

 

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach

Środki poniesione na realizację - 58 671,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 14 667,75 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 44 003,25 zł

Cel zadania: zapewnienie bezpieczeństwa ludzi przybywających na teren parafii, usprawnienie ruchu wszystkich przybywających na nabożeństwa jak i tych którzy korzystają z terenu kościoła, mieszkańców pobliskiego osiedla i gości.

łazy 1

łazy 2

 

 

 

 

 

 

 

 Zakup oraz montaż urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 10

Środki poniesione na realizację - 8 358,63 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 089,66 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 6 268,97 zł

Cel zadania: zakup urządzeń (huśtawka wagowa, lokomotywa, wagonik) na plac zabaw dla dzieci ma na celu zadbanie o bezpieczne urządzenie placu zabaw dla dzieci zgodnie z grupą wiekową.

pm10 - pil

pm10 - pil

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup szafek i siedzisk do szatni dziecięcej dla Przedszkola Miejskiego nr 15

Środki poniesione na realizację - 11 706,48 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 926,62 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 8 779,86 zł

Cel zadania: podniesienie jakości oraz estetyki i bezpieczeństwa warunków pobytu dzieci w szatni dziecięcej w przedszkolu.

pm15 pil

 pm15 pil 2

 

 

 

 

 

Zakup ławek i krzesełek regulowanych do klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 10 305,90 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 576,48 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 7 729,42zł

Cel zadania: zakup pozwoli uczniom pracować w sprzyjających i bezpiecznych warunkach. Regulowane krzesła i stoliki wpłyną korzystnie na zachowanie właściwej pozycji siedzącej podczas pracy uczniów.

sp2 pil 2sp2 pil

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja Centrum multimedialnego w bibliotece i czytelni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11

Środki poniesione na realizację - 16 723,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 4 180,75 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 12 542,25 zł

Cel zadania: modernizacja sprzętu jest niezbędna dla powiązania biblioteki z procesem nauczania, gromadzenia informacji spoza jej zasobów dzięki sprawniejszemu dostępowi do internetu, dostępu do źródeł archiwalnych, różnego rodzaju publikacji dla nauczycieli i uczniów, poszerzenia oferty edukacyjnej w związku z reformą edukacji.

sp11 pilsp11 pil 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach ewid. 1389/2, 1398/10, 1401/10

Środki poniesione na realizację - 10 795,49 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę  (25 %) - 2 174,99 zł zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 8 620,50 zł

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa i polepszenie życia mieszkańców budynków mieszkalnych przy bocznej uliczce – dojazd do ul. Smugowej.

 

Zakup oraz montaż zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola Miejskiego nr 6

Środki poniesione na realizację - 6 550,67 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 637,67 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 4 913,00 zł

Cel zadania: zakup pozwoli na usprawnienie i poprawę warunków pracy i higieny, przyczyni się do sprawnego funkcjonowania wdrożonego systemu HACCP – zaoszczędzi czas oraz zredukuje koszty zużycia prądu i wody.

pm6 zmywarka

 

 

 

 

 

 

 

 

    Renowacja podłóg w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 4 428,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 107,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 3 321,00 zł

Cel zadania: wyremontowanie podłóg co zapewni poprawę bezpieczeństwa dzieci. Ma to przedłużyć żywotność starego parkietu. Renowacja dotyczy sali gimnastycznej i holu przylegającego do sali zajęć dla dzieci 5 letnich.

pm6 posadzka1

 pm6 posadzka2

Renowacja podłóg w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7

Środki poniesione na realizację - 4 077,45 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 019,36 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 3 058,09 zł

Cel zadania: poprawa estetyki, zwiększenie komfortu pracy i zapewnienie bezpieczeństwa. Renowacja podłóg dotyczy dwóch sal w budynku przedszkola.

pm7podłoga1PIL

pm7 podłoga6to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup oraz montaż zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola Miejskiego nr 7

Środki poniesione na realizację - 6 792,40 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 698,10 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 5 094,30 zł

Cel zadania: zakup pozwoli na usprawnienie i poprawę warunków pracy i higieny. Przyczyni się do sprawnego funkcjonowania wdrożonego systemu HACCP – zaoszczędzi czas oraz zredukuje koszty zużycia prądu i wody.

pm7 zmywarka PIL

Zakup oraz montaż urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 14

Środki poniesione na realizację - 14 612,04 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 3 653,01 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 10 959,03 zł

Cel zadania: poszerzenie oferty zabaw na świeżym powietrzu, poprawę bezpieczeństwa i estetyki otoczenia przedszkola, minimalizację kosztów konserwacji.

pm14 pilpm14 pil 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 10

Środki poniesione na realizację - 25 299,90 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 6 324,90 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 18 975 zł

Cel zadania: podniesienie jakości oraz komfortu nauczania, poprawa efektywności procesu kształcenia, usprawnienie funkcjonowania placówki – Szkoły Podstawowej nr 10 – poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych.

sprzętmultisp10 pil copy multi sp10pil

 

Renowacja parkietu w dwóch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6

Środki poniesione na realizację - 6 000,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 500,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 4 500,00 zł

Cel zadania: renowacja parkietu w 2 salach lekcyjnych co wpłynie na poprawę estetyki, zapewni bezpieczeństwo oraz poprawi komfort pracy.

sp6 posadzka2

sp6 posadzka

 

 Zakup interaktywnego monitora dotykowego dla Szkoły Podstawowej nr 9

Środki poniesione na realizację - 7 501,23 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę - 2 251,23 zł
b) udział finansowy Gminy - 5 250,00 zł

Cel zadania: zakup i montaż nowoczesnego monitora interaktywnego usprawni naukę, edukację i wychowanie uczniów. Pozwoli rozwinąć kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

sp9 pil sp9 pil2

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakup i montaż jednego monitora interaktywnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w Gimnazjum nr 3 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 9 900,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 475,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 7 425,00 zł

Cel zadania: zakup i montaż nowoczesnego monitora interaktywnego usprawni naukę, edukację i wychowanie uczniów z rozwijaniem kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

gim3 pil gim3 pil2

 

 

 

 

 

 

 

  Doposażenie Starachowickich klubów piłkarskich w sprzęt treningowy i akcesoria niezbędne do prawidłowego utrzymania murawy

Środki poniesione na realizację - 32 000,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 8 000,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 24 000,00 zł

Cel zadania: zakup nowego sprzętu m. in. bramek do piłki nożnej, zestawów meczowych piłek do piłki nożnej, drabinek koordynacyjnych, urządzenia do zbierania wody z boiska czy opryskiwacza spalinowego pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do treningów.

 

Zakup i montaż jednego monitora interaktywnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w Gimnazjum nr 2 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 8 800,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 200,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 6 600,00 zł

Cel zadania: pokazanie uczniom i mieszkańcom możliwości jakie niesie nowoczesna technologia informatyczna. Jednocześnie jest to sposób na zachęcenie mieszkańców do aktywności i integracji w szkole w procesie dydaktycznym.

Gim 2 -PIL

Gim 2- pil
 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W ROKU 2017

Lista wszystkich zadań, które komisja do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, oceniła pozytywnie oraz zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Starachowic Marka Materka i zostaną wprowadzone do realizacji w roku 2017 (wartość zadania jest kwotą planowaną).

pdfWykaz podmiotów - PIL 2017443.94 KB

L.p Nazwy wybrabych Wnioskodawców

Nazwy zadań, które zleca się do wykonania

Udział finansowy Gminy           

Wkład Wnioskodawcy  

 

Wartość zadania                                                                                         

1

Parafia Rzymsko Katolicka p.w.
Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach
Al. Najświętszej Marii Panny 7,

 

reprezentowana przez
ks. Grzegorza Roszczyka

„Utwardzenie powierzchni gruntu na działce przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach”

53 322,09 17 774,03    71 096,12
 2

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 10 Niezapominajka w Starachowicach, ul. Prądzyńskiego 2A

 

reprezentowana przez
Ewelinę Skałczyńską

„Zakup urządzeń na plac zabaw dla przedszkolaków”  6 643,97 2 214,66 8 858,63
3

Członkowie Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach ul. Na Szlakowisku 7B

 

Przedstawiciel Wnioskodawcy:
Małgorzata Bidzińska

„Zakup szafek i siedzisk do szatni dziecięcej przedszkolaków”  8 790,05 2 930,02 11 720,07
4

Społeczność Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Starachowicach ul. Ostrowiecka 134

 

reprezentowana przez
Małgorzatę Borowiec

„Zakup ławek i krzesełek regulowanych do klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”  7 729,42 2 576,48 10 305,90
5

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Piwnika "Ponurego"

 

reprezentowana przez
Annę Krzepkowską

„Modernizacja Centrum multimedialnego w bibliotece i czytelni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11”.  12 542,25 4 180,75 16 723,00
6 Karol Kwiatkowski
ul. Smugowa 108 b 27-200 Starachowice
„Budowa oświetlenia drogi gminnej (dojazd do ul. Smugowej) na działkach ewid. 1389/2, 1398/10, 1401/10” 9 225,00 3 075,00 12 300,00
7

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach
ul. Św. Barbary 4

 

reprezentowana przez
Sławomira Sobczyka

„Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania – w zestawie dozownik płynu myjącego, podstawa, zmiękczacz wody + montaż”  4 913,00 1 637,67 6 550,67
8

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach
ul. Św. Barbary 4

 

reprezentowana przez
Sławomira Sobczyka

"Renowacja (cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie) podłóg na piętrze budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach"  3 372,60 1 124,20 4 496,80
9

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach
ul. Armii Krajowej 6a

 

reprezentowana przez
Annę Chamerę

"Renowacja (cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie) podłóg w dwóch salach w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach"  3 058,87 1 019,63 4 078,50
10

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach
ul. Armii Krajowej 6a

 

reprezentowana przez
Krzysztofa Grzegorczyka

„Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania – w zestawie dozownik płynu myjącego, podstawa, zmiękczacz wody + montaż”  5 095,50 1 698,50 6 794,00
11

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach, ul. Graniczna 10

 

reprezentowana przez
Beatę Solewicz

„Zakup urządzeń na plac zabaw dla przedszkolaków”  11 272,50 3 757,50 15 030,00
12

Społeczność rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach

 

reprezentowana przez
Irminę Domagałę-Gront

„Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny”  18 975,00 6 325,00 25 300,00
13

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte

 

reprezentowana przez
Andrzeja Jędrzejewskiego

"Renowacja parkietu w dwóch salach lekcyjnych o pow. ok. 100 m2  4 500,00 1 500,00 6 000,00
14

Grupa Inicjatywna - Rada Rodziców Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9

 

reprezentant
Paweł Lewkowicz

„Zastosowanie innowacji w nauce dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach poprzez zakup interaktywnego monitora dotykowego "  5 250,00 2 250,00 7 500,00
15

Społeczność Rodziców, Nauczycieli i Uczniów Gimnazjum nr 3
w Starachowicach, ul. Leśna 2

 

reprezentowana przez
Beatę Saletra

„Zakup i montaż jednego monitora interaktywnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w Gimnazjum nr 3 w Starachowicach”  7 500,00 2 500,00 10 000,00
16

Fundacja Aktywizacji Społecznej KANON

 

reprezentowana przez
Prezes Zarządu
Sylwię Agnieszkę Misztak

Doposażenie Starachowickich klubów piłkarskich (MKS STAR, AKADEMIA, Katolicki Klub Sportowy, Juwenta, Integracyjna Akademia Piłkarska STAR) w sprzęt treningowy i akcesoria niezbędne do prawidłowego utrzymania trawy”  24 000,00 8 000,00 32 000,00
17

Rada Rodziców,
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach,
ul. Iłżecka 39

 

reprezentowana przez
Dariusza Junga

„Zakup i montaż jednego monitora interaktywnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w Gimnazjum nr 2 w Starachowicach”  6 600,00 2 200,00 8 800,00
RAZEM

192 790,25

70 723,44

 

257 553,69

 

 

 

2016 rok

 

Zadania zrealizowane w 2016 r. w ramach PIL:

 

Muzyczna dziewiątka - nabycie zestawu nagłośnieniowego o wieloaspektowym wykorzystaniu dla Społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 5 715,86 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 2 857,93 zł

b) udział finansowy Gminy - 2 857,93 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego o szerokim przeznaczeniu dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach np. w celu oprawy muzycznej imprez, spotkań, uroczystości, ślubowań, tańców, balów i wielu zdarzeń, w których niezbędne jest posiadanie profesjonalnego sprzętu muzycznego. Sprzęt nagłośnieniowy zaistalowano na I piętrze SP 9. Po raz pierwszy został wykorzystany podczas inauguracji roku szkolnego 2016/2017.
Muzyczna dziewiątka - nabycie zestawu nagłośnieniowego o wieloaspektowym wykorzystaniu dla Społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w StarachowicachMuzyczna dziewiątka - nabycie zestawu nagłośnieniowego o wieloaspektowym wykorzystaniu dla Społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa ogrodzenia z płyt betonowych ogrodów działkowych nr 1, 2, 3, 4, 9

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 23 000,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 5 750,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 17 250,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

wymianę ogrodzenia z siatki metalowej na płyty betonowe na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ulicy: Kościelnej, Skalistej, Al. Wyzwolenia, Martenowskiej tj montaż 200 kompletów ogrodzenia o długości ok 400 m.

 

Renowacja (cyklinowanie) podłogi w salach zajęć gr. I,II,III,IV w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 14 484,85 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 3 621,21 zł

b) udział finansowy Gminy - 10 863,64 zł

Zadanie polegało na szlifowaniu (bezpyłowym), szpachlowaniu podłóg oraz położeniu na nich warstwy lakieru gruntującego oraz lakieru nawierzchniowego antypoślizgowego (posiadających atesty) w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach.

Renowacja podłogi w PM 15 PIL 1Renowacja podłogi w PM 15 PIL 1

 

Zakup wyposażenia do szatni przedszkolnej - szafki ubraniowe wraz z siedziskami

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 14 451,42 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 3 612,86 zł

b) udział finansowy Gminy  - 10 838,56 zł

Zakup wyposażenia do szatni dla potrzeb Przedszkola Miejskiego Nr 6 tj szafki ubraniowe wraz z siedziskami.
szafki ubraniowe wraz z siedziskami szafki ubraniowe wraz z siedziskami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 29 729,10 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 7 432,27 zł (w tym koszt dokumentacji 3 690 zł)

b) udział finansowy Gminy  - 22 296,83 zł

Zrealizowano budowę 10 miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach z kostki betonowej o łącznej powierzchni 130,5 m2 oraz budowę chodnika z kostki betonowej o powierzchni 45 m2. Celem zadania było usprawnienie ruchu na terenie szkoły oraz na ul. Kopalnianej i ul. Słonecznej podczas przewozu i odbioru dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach.

pilsp12pilsp12po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Remont chodnika przy Hotelu "Senator"

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 46 740,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 15 596,25 zł

b) udział finansowy Gminy  - 31 143,75zł

Celem inicjatywy jest remont chodnika przy ul. Krywki, wzdłuż hotelu „Senator” co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się w tej okolicy, a także gości hotelowych i interesantów okolicznych instytucji.

Chodnik przy ul. Krzosa

 

Zakup i montaż dwóch sztuk monitorów interaktywnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 17 700,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 4 425,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 13 275,00 zł

Celem ww. zadania, zrealizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w trybie inicjatywy lokalnej jest pokazanie mieszkańcom możliwości jakie niesie nowoczesna technologia informatyczna. Jednocześnie jest to sposób na zachęcanie mieszkańców do aktywności i integracji w szkole w procesie dydaktycznym. Monitory dotykowe to nowy trend wśród placówek edukacyjnych nie wymagający konserwacji, wymiany filtrów i lamp, co za tym idzie niski koszt utrzymania.

pracownia sp 131pracownia SP 13 PIL

  Zakup pieca konwekcyjnego- parowego w celu doposażenia kuchni szkolnej oraz zakup tablicy interaktywnej

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 15 000,00 zł

z podziałem na:

- zakup pieca konwekcyjnego-parowego:

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 2 430,00 zł

b) udział finansowy Gminy  - 7 290,00 zł

- zakup tablicy interaktywnej:

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 1 320,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 3 960,00 zł

Zadanie dotyczy zakupu pieca do kuchni szkolnej oraz tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej nr 6.

Zakup pieca pozwoli na przygotowywanie zdrowszych posiłków oraz wpłynie na obniżenie kosztów przygotowania posiłków (energooszczędność urządzenia), natomiast zakup tablicy interaktywnej podniesie atrakcyjność prowadzonych działań edukacyjnych.

SP nr6 tablica PILSP nr 6 patelnia PIL

 

Zakup i montaż urządzeń (zestawu metalowego, sprężynowca i tablicy regulaminowej) na plac zabaw dla dzieci

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 11 525,43 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 2 881,36 zł

b) udział finansowy Gminy - 8 644,07 zł

Zadanie realizowane dla potrzeb Przedszkola Miejskiego nr 10 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw, poprawienie estetyki otoczenia przedszkola, zapewnienie dostępności urządzeń wszystkim przedszkolakom (obecnie w ogrodzie przedszkolnym jest zbyt mało urządzeń we stosunku do liczby dzieci) itp.
pm10 pilpm10 pil

 

 

 

 

 

Zakup nierdzewnej patelni uchylnej na stelażu

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 3 411,65 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 875,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 2 536,65 zł

Zakup patelni pozwoli w sposób racjonalny przygotowywać zdrowe posiłki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2.
Nierdzewna patelnia uchylna na stelażu

 

Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny (projektor, ekran projektowy, kabel głośnikowy, głośniki sufitowe, wzmacniacz, mikrofon bezprzewodowy, uchwyt do rzutnika, kable)

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 4 460,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 1 370,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 3 090,00 zł

Celem zadania jest podniesienie jakości oraz komfortu nauczania, poprawa efektywności procesu kształcenia, usprawnienie funkcjonowania placówki – Szkoły Podstawowej nr 10 – poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych.

 
Klasopracownia SP 10 - PIL 1Klasopracownia SP 10 - PIL 1

Wyposażenie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 11 w zestawy multimedialne z dostępem do internetu

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 14 000,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 3 500,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 10 500,00 zł

Celem zadania było wyposażenie 2 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 11 w zestawy multimedialne z dostępem do internetu, dla modernizacji bazy dydaktycznej szkoły oraz umożliwienia nauczycielom i uczniom korzystania z e-podręczników.

 
Pracownia SP 11 - PIL 1Pracownia SP 11 - PIL 1

Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach w nowoczesne pomoce dydaktyczne - trzy zestawy interaktywne złożone z tablicy multimedialnej oraz projektora krótkoogniskowego

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 26 244,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 6 561,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 19 683,00 zł

Zakup sprzętu tj trzech zestawów interaktywnych złożonych z tablicy multimedialnej oraz projektora krótkoogniskowego (każdy zestaw) - pozwoli na wsparcie Szkoły Podstawowej nr 1 w realizacji zadań edukacyjnych dostosowujących do cyfrowej szkoły.

Pracownia SP 1-PIL 2 Pracownia SP 1-PIL 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa odcinka miejskiej drogi wraz z chodnikiem przy budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 29

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 53 874,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 13 468,50 zł (w tym koszt dokumentacji 3 198 zł)

b) udział finansowy Gminy - 40 405,50 zł

Budowa odcinka miejskiej drogi wraz z chodnikiem przy budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 29, gdzie wykonano remont fragmentu ulicy na odcinku 70 m wraz chodnikiem o łącznej powierzchni 284 m2, chodnik z kostki betonowej o pow. ok. 73 m2 za kwotęok. 54 tys. zł. Wymiana nawierzchni poprawiła walory estetyczne, przyczyniła się do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania drogi i chodnika.

konstprzedpilkonstytucjipo2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyposażenie Stadionu Miejskiego i boiska treningowego przy ul. Szkolnej w sprzęt sportowy i sprzęt do pielęgnacji trawy

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 12 000,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 3 000,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 9 000,00 zł

Zakup nowego sprzętu tj bramek do piłki nożnej, siatki na bramkę, walca do trawy, wózka do malowania linii boiska oraz sprzętu sportowego dla wyposażenia Stadionu Miejskiego i boiska treningowego SAHARA przy ul. Szkolnej pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków poprzez zakup profesjonalnego sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży oraz doposaży MOSiR w sprzęt do pielęgnacji murawy i bieżącej konserwacji.

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W ROKU 2016

Poniżej lista wszystkich  zadań, które Komisja do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, oceniła pozytywnie oraz zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Starachowic Marka Materka i zostały wprowadzone do realizacji w roku 2016 (wartość zadania jest kwotą planowaną).

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH

Lp  
Nazwy wybranych
            Wnioskodawców                     
Nazwy zadań, które zleca się
                                       do wykonania                                      
Udział finansowy Gminy Wkład Wnioskodawcy Wartość   
zadania        
1 Rada Rodziców Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Paweł Lewkowicz
„Muzyczna dziewiątka- nabycie zestawy nagłośnieniowego
o wieloaspektowym wykorzystaniu dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach”                   
 2 857,93  2 857,93  5 715,86
 2 Związek Polskich Działkowców „SKAŁKA”

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Andrzej Niemiec
 „Budowa ogrodzenia z płyt betonowych ogrodów działkowych
nr 1, 2, 3, 4, 9”
 17 250,00  5 750,00  23 000,00
 3 Członkowie Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Norbert Zimnicki
 „Renowacja (cyklinowanie) podłogi w salach zajęć gr. I, II, III, IV w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach”  10 869,00  3 623,00  14 492,00
 4 Społeczność Rodziców Przedszkola
Miejskiego nr 6

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Sławomir Sobczyk
 „Zakup wyposażenia do szatni przedszkolnej- szafki ubraniowe wraz z siedziskami”  10 838,58  3 612,86  14 451,44
 5 Marcin Sowula  „Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach”  32 410,05  10 803,35  43 213,40
 6 Filip Prokop  „Remont chodnika przy Hotelu 'Senator'”  31 143,75  10 381,25  41 525,00
 7 Środowiskowy Klub Sportowy „Wektor”

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Jarosław Warszawa
 „Budowa ogólnodostępnej sauny suchej w istniejącym budynku zaplecza technicznego kąpieliska Piachy wraz z jego termomodernizacją”  14 939,20  5 000,00  19 939,20
 8 Grupa Inicjatywna Rodziców Dzieci Szkoły Podstawowej nr 13

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Anna Wojciechowska
 „Zakup i montaż dwóch sztuk monitorów interaktywnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach”  15 750,00  5 250,00  21 000,00
 9 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Michał Wykrota
 „Zakup pieca konwekcyjnego- parowego w celu doposażenia kuchni szkolnej oraz zakup tablicy interaktywnej”  11 250,00  3 750,00  15 000,00
 10 Społeczność Rodziców Przedszkola
Miejskiego nr 10

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Ewelina Skałczyńska
 „Zakup urządzeń (zestawu metalowego, sprężynowca
i tablicy regulaminowej) na plac zabaw dla dzieci”
 8 644,07  2 881,36  11 525,43
 11 Członkowie Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 2

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Katarzyna Hartung
 „Zakup nierdzewnej patelni uchylnej na stelażu”  2 625,00  875,00  3 500,00
 12 Społeczność rodziców
i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Irmina Domagała- Gront
 „Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny (projektor, ekran projektowy, kabel głośnikowy, głośniki sufitowe, wzmacniacz, mikrofon bezprzewodowy, uchwyt do rzutnika, kable)”  3 090,00  1 030,00  4 120,00
 13 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Anna Krzepkowska
 „Wyposażenie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 11
w zestawy multimedialne z dostępem do Internetu”
 10 500,00  3 500,00  14 000,00
 14 Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Jarosław Warszawa
 „Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach
w nowoczesne pomoce dydaktyczne- trzy zestawy interaktywne złożone z tablicy multimedialnej oraz projektora krótkoogniskowego”
 19 683,00  6 561,00  26 244,00
 15 Stowarzyszenie „Nasz Wspólny Dom”

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Adam Buchert
„Remont odcinka miejskiej drogi wraz z chodnikiem przy budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 29” 47 235,42 15 745,14 62 980,56
 16 MKS STAR Starachowice, KKS Juventa, Akademia Piłkarska STAR Starachowice

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Mirosław Ciosk
„Wyposażenie Stadionu Miejskiego i boiska treningowego przy
ul. Szkolnej w sprzęt sportowy i sprzęt do pielęgnacji trawy”
9 000,00 3 000,00 12 000,00


 

2015 rok

1. Zarządzenie NR 187/2015 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 30.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych oraz określenia regulaminu postępowania komisji

2. Zarządzenie NR 248/2015 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 08.06.2015 - dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków

3. W dniu 13.07.2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych Program "25/75" opiniującej wnioski w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Komisja ds. Inicjatyw Lokalnych pozytywnie oceniała wnioski, które następnie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Starachowic Marka Materka i zostały wprowadzone do realizacji.

Zadania zrealizowane w 2015 r. w ramach PIL:

Przebudowa ul. Powstania Styczniowego

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej -  73 932,66 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 19 559,42 zł (w tym koszt dokumentacji 4 305,00 zł)

b) udział finansowy Gminy  - 58 678,24 zł

Wybudowano odcinek drogi z kostki betonowej o długości 105 m, powierzchnia ulicy 375 m2, długość krawężników 225 m.

ul. Powstania Styczniowego PIL przedul. Powstania Styczniowego PIL po


Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Jana Pawła II a 6-go Września w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 39 371,29 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 9 842,82 zł (w tym koszt dokumentacji i opłat 5 158,91 zł)

b) udział finansowy Gminy  - 29 528,47 zł

W ramach PIL wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV  długości 168,5 m, studnie typu VAWIN o śr. 315 mm - szt. 4 oraz studnię betonową o śr. 1000 mm - 1 szt. Wybudowano również sieć wodociągową o śr. 110 mm i długości 174,50 m.

Wnioskodawca w kwocie deklarowanej jako - udział własny - zawarł koszt dokumentacji, która została wykonana w roku 2012 kosztem 3 320,90 zł oraz zabezpiecza wkład finansowy na opłacenie geodety i sporządzenie map po inwentaryzacyjnych w wysokości 6 595,10 zł.

 

Utworzenie profesjonalnej cyfrowej pracowni językowej 16 stanowiskowej z wyposażeniem

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 39 947,77 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 10 000,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 29 947,77 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na utworzenie profesjonalnej pracowni językowej w Gimnazjum Nr 4, gdzie zapewniono mi.in. jednostkę centralną wraz z niezbędnym oprogramowaniem, monitor dotykowy, tablety dla uczniów jak również wyposażenie typu: stoliki uczniowskie, krzesła itp.

Pracownia Gimazjum nr 4 - PIL

 

 Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 5 074,25 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 1 268,56 zł

b) udział finansowy Gminy - 3 805,69 zł

Zakup urządzenia dla potrzeb Przedszkola Miejskiego Nr 6 ma podnieść poziom higieny oraz przyczyni się do oszczędnego korzystania z wody i lepszej organizacji pracy w kuchni.

Zakup spełni wymogi HCCP, Sanepid. Inicjatywa dla 115 osób.

 

Remont istniejącej instalacji oświetleniowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 7 300,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 1 825,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 5 422,42 zł

W zakresie rzeczowym wykonywanych robót przewidziano: wymianę kabli elektrycznych, wymianę włączników i wyłączników elektrycznych oraz opraw oświetleniowych.

 

 

 

 images

Page 775 of 823

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept