BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Letnie oczyszczanie miasta

Letnie oczyszczanie miasta nadzoruje Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska.

Tel. 41 2738232, e-mail: komunalny@starachowice.eu

Realizacją usługi komunalnej polegającej na oczyszczaniu ulic, chodników, placów, terenów zieleni miejskiej, terenów osiedlowych i innych, w tym likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz realizacji usługi powiązanej w utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Starachowice (prace sanitarno-porządkowe) od 01.01.21 roku do 31.12.2021 roku odpowiedzialna jest Spółdzielnia Socjalna "STARACHOWICZANKA" z siedzibą ul. Radomska 21 w Starachowicach.

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept