BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Czwarty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Starachowicach przy ulicy Łazy

Prezydent Miasta Starachowic ogłosił czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Łazy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działki ewidencyjne nr 3/5 o powierzchni 0,1048 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00037399/4.

Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Iłżecką - Najświętszej Marii Panny - Długą na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką C1 ŁAZY ZACHÓD leży na obszarze jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 2 MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Na uwagę zasługuje fakt, że przebiegająca napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV została zdemontowana, dzięki czemu nie występują już ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Cena netto nieruchomości ustalona do IV przetargu wynosi 60 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości gruntowych objęta jest podatkiem VAT 23%.

Czwarty przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 17.05.2019 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 6 000,00 zł i złożenie pisemnej oferty w terminie do 10.05.2019 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu kliknij treść zarządzenia

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept