BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wykazach wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. nieruchomości gruntowej – część działki nr 1259/7 ( obręb 0004), stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Piotra Wysockiego z przeznaczeniem na dojście i dojazd oraz na teren zielony,

  2. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, położonych w Starachowicach przy ulicy Składowej i ulicy Turystycznej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0007 jako działki:
  • nr 851/3 o powierzchni 0,0025 ha,
  • nr 803/3 i 803/10 o łącznej powierzchni 0,2687 ha,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami dot. pkt pok. 102 telefon 41 273-82-27, dot. pkt 2 pok. 104 telefon 41 273-82-58.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

Przekierowania do wykazów:

ul. Piotra Wysockiego - część działki nr 1259/7

ul. Składowa i Turystyczna - dz. nr 851/3, 803/3 i 803/10

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept