BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

  1. lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Starachowice, znajdującego się w budynku nr 5 przy ulicy Jana Kochanowskiego w Starachowicach - działka nr 568 (obręb 0005), przeznaczonego do oddania w użyczenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Dygasińskiego z siedzibą w Starachowicach, na prowadzenie działalności statutowej,

  2. części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonej do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego – działka nr 1100/2 (obręb 0002) z przeznaczeniem na dojazd i dojście do działki nr 1101 oraz na teren zielony,

  3. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:
  • Stanisława Staszica – część działki nr 1219/3 (obręb 0002) z przeznaczeniem na ustawienie stolików z parasolami na potrzeby kawiarni KAFKA,

  • Wojska Polskiego – część działki nr 524/69 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy i teren przynależny,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: dot. pkt 1 pok. 104 telefon 41 273-82-58; dot. pkt 2 i 3 pok. 102 telefon 41 273-82-27.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

Marek Materek

 

Przekierowania do wykazów:

ul. Jana Kochanowskiego - dz. 568

Rotmistrza Witolda Pileckiego - dz. 1100/2

ul. Stanisława Staszica - dz. 1219/3

ul. Wojska Polskiego - dz. 524/69

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Straż Miejska
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
telefon alarmowy: 986
tel: 41-274-62-48
tel: 41-273-82-66
fax: 41-273-83-53
e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept